شرکت صادراتي ايران تانريز

شرکت صادراتي ايران تـانريز توليد کننده و صادر کننده انواع چرم از پوست سبک و سنگين ميباشد.

آرم شرکت صادراتي ايران تانريز

کارخانـه:

مشهد - جاده سيمان - کيلومتر ٦
جنب پل حاج رجبعلي
کارخانه ساختيانچي
تلفن: ٢٤٢٣٥٤٤-٠٥١١
فاکس: ٢٢٢٥٩٥٦-٠٥١١

مدير عامل:

ابوالفضل ساختيانچي