چرم و پوست

ما تولید کننده و صادر کننده انواع پوست ، سالامبور ، وت بلو ، کراست ، داي کراست و چرمهای فينيش شده از قبيل جير و ناپا براي لباسي ، رويه ، زيره ، مبلي ، کيفي و ... از پوست بـــز ، گوسفند ، گاو و شترمرغ هستیم. برنامه تولیدات ما در جدول ذيل درج شده است.

 
بـــز

گوسفنــد

گـــاو

شتـر مرغ

سالامبور

XX--

وت بلو

XX-X

کراست

XXXX

داي کراست

XXXX

انواع چرم

XX-X